đánh bài_Nắm bắt thị trườnghúc đẩyiêuụ,ương hiệu mạnh ZeLipin nói về sự phátriển là

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-19 20:47

 Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, ngày 10 tháng 11. Trong số các dược liệu truyền thống của Trung Quốc, Panax notoginseng đã trở thành loại lớn quy mô công nghiệp nhất để phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính như tim mạch và mạch máu não. Nguyên liệu cốt lõi của các giống thuốc Bắc lớn quan trọng nhất của tỉnh. Trong số đó, Wenshan, là nguồn gốc và khu vực sản xuất chính của Panax notoginseng, có một lợi thế tài nguyên duy nhất cho sự phát triển của ngành Panax notoginseng.

 Điều này được hiểu rằng K…◇□☆ế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Tỉnh ủy Vân Nam và Chính quyền tỉnh đã nêu rõ rằng cần tạo ra mục tiêu phát triển 100 tỷ nhân dân tệ trong …▼•37 ngành công nghiệp. Nói về sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp Panax notoginseng ở Vân Nam Wenshan, Zeng Lipin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Vân Nam và Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Panax notoginseng của tỉnh Vân Nam, đã đưa ra một báo cáo về việc trồng trọt, thị trường, sức khỏe nói chung và du lịch văn hóa của Panax notoginseng. Nhiều quan điểm phân tích và đề xuất đã được đưa ra.

 Zeng Lipin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Vân Nam và Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Notoginseng Vân Nam Wenshan

 Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của việc trồng Panax notoginseng và thị trường tiêu thụ

 Panax notoginseng là dược liệu của Trung Quốc có giá trị nội địa lớn nhất và phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình trạng mất cân đối cung cầu trên thị trường nguyên liệu sản xuất Panax notoginseng, nguyên liệu của Panax notoginseng dư thừa và t•=□▷ồn kho tích tụ, giá nguyên liệu giảm dần, trong những năm gần đây, diện tích trồng Panax notoginseng và giá trị sản lượng của ngành trồng rừng đều giảm.

 Làm th•●△▼ế nào để th◆▪◁▷úc đẩy sự phát triển lành mạnh và chất lượng cao của ngành trồng Panax notoginseng? Về vấn đề này, Zeng Lipin cho rằng trước tiên, chúng ta phải tích cực tiến hành nhân giống và mở rộng các giống cải tiến. Hỗ trợ Trung tâm Kỹ thuật Liên hợp Panax Notoginseng quốc gia và địa phương, Trung tâm Kỹ thuật Panax Notoginseng tỉnh Vân Nam và các doanh nghiệp liên quan tích cực thực hiện nghiên cứu và ứng dụng trong việc chọn và nhân giống cây giống Panax notoginseng, mở rộng và công nghệ trồng giống, tìm hiểu và thúc đẩy nhà máy trồng cây giống Panax notoginseng Và phát triển kém.

 Thứ hai, chúng ta phải thúc đẩy sự phát triển xanh của việc trồng Panax notoginseng. Khuy●■□◁ến khích thực hiện quản lý trồng trọt theo tiêu chuẩn như GAP, và th▽◆△úc đẩy quản lý tiêu chuẩn hóa các đầu vào nông nghiệp trong quá trình trồng nhân sâm, và hệ thống đăng ký ứng dụng khoa học.

 Thứ ba, ch▲◆úng ta phải nâng cao trình độ tổ chức trồng Panax notoginseng. Th●……úc đẩy việc xây dựng nền tảng dịch vụ công cho ngành nông nghiệp Panax notoginseng ở tỉnh ta, khuyến khích các nhà sản xuất thuốc Trung Quốc mở rộng chuỗi công nghiệp đối với nguồn dược liệu Panax notoginseng, và x•▽●úc ti■▼○■ến thành lập hệ thống sản xuất nông nghiệp bốn trong một "Hiệp hội + Doanh nghiệp + Hợp tác xã chuyên nghiệp + Nông dân" cho Panax notoginseng.

 Theo khảo sát về thói quen tiêu dùng của khán giả, nhà thuốc là kênh đầu cuối chính để người tiêu dùng mua sản phẩm Panax notoginseng, mua Panax notoginseng để điều trị hàng ngày như tăng lipid máu, tăng huyết áp, phục hồi chức năng các bệnh tim mạch, mạch máu não như đột quỵ chiếm tới =□81%. 72% dân số cho rằng có một ảnh hưởng đáng kể.

 Từ góc độ của các đơn vị cung cấp sản phẩm, theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Vân Nam, có 1-☆7 công ty ở tỉnh Vân Nam với doanh số bán thuốc sắc Sanqi trên ▷-▽1 triệu nhân dân tệ trong năm 2019 và 6 công ty có doanh số hơn 100 triệu nhân dân tệ. Trong số TOP20 nhà sản xuất thuốc sắc Panax notoginseng tại các hiệu thuốc bán lẻ đô thị ở Trung Quốc, chín công ty Vân Nam có tổng thị phần là 4●☆▪4,★▷▷◇71%. Trong số đó, Yunnan Panax Notoginseng Technology, Qihua Pharmaceutical, Qidan Pharmaceutical, Teana Pharmaceutical, Miaoxiang Panax và các doanh nghiệp khác thuộc Wenshan Doanh nghiệp nhà nước, tổng doanh số bán hàng chi△▼ếm khoảng ●□▲13,4△◁8% của mẩu thuốc sắc Panax notoginseng quốc gia.

 Để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường Thuốc sắc Panax Notoginseng, Zeng Lipin chỉ ra rằng trước tiên, ch▼□úng ta phải làm tốt công việc duy trì thương hiệu. Nâng cao nhận thức về thương hiệu panax notoginseng trên toàn quốc, và hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển của “Mười dược liệu nổi tiếng hàng đầu” và “Vườn thuốc tùy chỉnh” ở tỉnh Vân Nam, chẳng hạn như “Yun Sanqi”, “Qdan” và “Leopard Seven”. Nuôi dưỡng các doanh nghiệp hàng đầu, nâng cao ảnh hưởng thị trường của các doanh nghiệp và sản phẩm, đ◁△□□ồng thời hợp tác để tạo ra một thương hiệu đại chúng “Wenshan Sanqi”. Đồng thời, cần nâng cao trình độ sản xuất, ti▼◆•ếp tục đẩy mạnh chứng nhận truy xuất ngu•△=▼ồn gốc, khởi xướng việc xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng độc lập cho bột notoginseng và nghiên cứu đánh giá kinh t△■-○ế lâm sàng.

 Th◇★-úc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa của nền tảng thị trường và thương mại Sanqi

 Được bi◇◆ết, Trung tâm Thương mại Quốc tế Wenshan Panax Notoginseng hiện là thị trường kinh doanh chuyên nghiệp lớn nhất về Panax notoginseng tại Trung Quốc và thậm chí trên th▷…ế giới. Trung tâm có diện tích khoảng 150 mẫu Anh và có 205 thương nhân đăng ký. Năm 201…▽■★9, khối lượng giao dịch của Panax notoginseng đạt ■▷-7,◁•○☆5 tỷ nhân dân tệ và khối lượng giao dịch của các dược liệu Trung Quốc khác. Đạt 7•★54 triệu nhân dân tệ, thu hút 14.★●◆=800 nhân viên.

 Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp Wenshan Panax notoginseng, mô hình kinh doanh của thị trường thương mại Trung tâm Thương mại Quốc t○☆☆▷ế Wenshan Panax Notoginseng, việc thiết lập các khu vực buôn bán sản phẩm, thi=▷○■ết lập các khu vực đậu xe vận tải, thiết lập các địa điểm làm sạch panax notoginseng tươi và quản lý vệ sinh môi trường chợ rất khó thích ứng. Nhu cầu về sự phát triển của ngành công nghiệp panax notoginseng, phần cứng thị trường và trình độ quản lý đều thua xa trung tâm buôn bán dược liệu toàn diện quy mô lớn ở Trung Quốc.

 Về vấn đề này, Zeng Lipin tin rằng để thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của nền tảng thị trường và thương mại Panax notoginseng, cần phải thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn hóa và thống nhất, đ●★▼□ồng thời thi△☆=•ết lập khu vực buôn bán cửa hàng Panax notoginseng và khu trưng bày văn hóa Panax notoginseng, khu buôn bán nguyên liệu Panax notoginseng và khu buôn bán hoa Panax notoginseng, và Trường Cao đẳng Wenshan Viện nghiên cứu Sanqi Wenshan và các đơn vị khác cùng thiết lập nền tảng kiểm tra chất lượng, thi☆▽◆=ết lập cửa sổ lập hóa đơn bán hàng cho việc bán hàng của Sanqi và thi…▼▷ết lập nền tảng cân đặc biệt.

 Đồng thời, cần đẩy mạnh xây dựng các chợ đạt chuẩn, đẩy mạnh quản lý chất lượng truy xuất ngu◁•☆▪ồn gốc, thúc đẩy chuyển đổi nguồn gốc tài nguyên. Khuyến khích các công ty Panax notoginseng nổi tiếng mở rộng dây chuyền công nghiệp đến các cơ sở tr▲○□ồng trọt, thực hiện cắt tươi và chế biến công nghiệp, đồng thời thúc đẩy cải tiến công nghệ chế biến ban đầu trong khu vực sản xuất như bào, cắt, sấy, phân loại, đóng gói, bảo quản và lưu trữ Panax notoginseng để xây dựng một sản phẩm sạch và đạt tiêu chuẩn Cơ sở ch▼☆◁☆ế bi■◆▽◇ến hiện đại, chuyên sâu, sản xuất bồ kết an toàn và hiệu quả, thúc đẩy công nghệ bảo quản, cất giữ Sâm ngọc linh, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các bộ phận không phải là thuốc như thân và lá của Hoa sâm đất, dược liệu và phế phẩm được sản xuất trong quá trình chế bi◁★□◁ến dạng thuốc sắc. Việc phát triển và ứng dụng công nghiệp chi◁-◇ết xuất dược liệu tự nhiên, các sản phẩm y t•▲□◁ế lớn, dược liệu Trung Quốc, thức ăn gia s-★=◁úc, gia cầm và thuốc gia súc, gia cầm sẽ mở rộng chuỗi công nghiệp.

 Để thúc đẩy đổi mới và phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển đổi thành tựu của Sanqi, Zeng Lipin tin rằng nền tảng R&D nên được tích hợp. Dựa trên các nguồn lực nền tảng như trung tâm kỹ thuật chung Sanqi quốc gia và địa phương hiện có, Trung tâm Kỹ thuật Vân Nam Sanqi, v.v., tích hợp và thúc đẩy việc xây dựng nền tảng "Trung tâm đổi mới công nghiệp Sanqi Trung Quốc" quốc gia, liên kết chuỗi công nghệ và chuỗi công nghiệp, đồng thời đảm nhận việc xây dựng quốc gia, Các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm do các sở, doanh nghiệp, viện nghiên cứu khoa học giao phó đã trở thành nền tảng hợp tác đổi mới và chia sẻ công nghệ phục vụ các địa phương và các ngành dịch vụ.

 Thúc đẩy sự phát triển tổng hợp của Sanqi và du lịch văn hóa

 Ngoài ra, về thị trường sản phẩm sức khỏe Panax notoginseng, đã có nhiều thành tựu trong việc phát triển thực phẩm đặc sản Panax notoginseng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Panax notoginseng và hóa chất hàng ngày Panax notoginseng, nhưng họ vẫn phải đối mặt với một thương hiệu và sản phẩm duy nhất và thị phần thấp. Và các vấn đề khác. Để th▷•úc đẩy sự phát triển có trật tự của thị trường sản phẩm sức khỏe panax notoginseng, Zeng Lipin cũng đưa ra ba đề xuất.

 Trước tiên, ch◇•úng ta phải tích cực phát triển các loại thực phẩm đặc sản. Sử dụng hiệu quả hoa Panax notoginseng và thân và lá Panax notoginseng làm chính sách phát triển và sử dụng các loại thực phẩm đặc biệt của địa phương. Đánh giá chất lượng, phát triển loại thực phẩm đặc biệt Panax notoginseng có thành phần rõ ràng như tăng cường miễn dịch, điều hòa chuyển hóa glucose và lipid, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và cải thiện giấc ngủ.

 Thứ hai, chúng ta phải tích cực trồng thực phẩm tốt cho sức khỏe. Khuyến khích tích hợp ngu☆▲ồn nguyên liệu số lô thuốc Panax notoginseng, hướng dẫn và hỗ trợ liên doanh, liên kết với các công ty thực phẩm chức năng nổi tiếng trong và ngoài nước để phát triển thực phẩm chức năng lấy Panax notoginseng là nguyên liệu chính, và các loại nước uống tốt cho sức khỏe như trà sức khỏe Panax notoginseng, rượu thuốc Panax notoginseng và đ◁◆▷ồ uống chức năng Panax notoginseng. , Súp chăm sóc sức khỏe, bữa ăn có thuốc, phụ gia thực phẩm và các phụ kiện phục vụ ăn uống khác, xây dựng hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khỏe với các chức năng tương ứng hỗ trợ phòng bệnh và quản lý sức khỏe.

 Thứ ba, chúng ta phải đẩy nhanh sự phát triển của các sản phẩm hóa chất hàng ngày. Tăng cường hợp tác, liên lạc với các công ty mỹ phẩm, cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước dựa trên lý luận y học cổ truyền Trung Hoa kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại, tăng cường nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất hóa chất thực phẩm chức năng notoginseng hàng ngày, chú trọng phát triển giải quy▽■ết mảng bám răng và viêm lợi Kem đánh răng, nước s▲•◆-úc miệng và các sản phẩm làm sạch răng miệng khác có các vấn đề về răng miệng là hướng chính và chăm sóc da làm trắng da là hướng chính để phát triển các sản phẩm chăm sóc da dòng Sanqi hiệu quả nhanh, hiệu quả lâu dài, v.v., để tạo ra một số thương hiệu mỹ phẩm Sanqi có ảnh hưởng trên thị trường.

 Theo quan điểm của Zeng Lipin, tỉnh Vân Nam là một tỉnh du lịch lớn, nhưng các tỉnh khác nhau ở Vân Nam vẫn còn sơ khai dưới hình thức du lịch văn hóa, y học cổ truyền Trung Quốc. Ít được chú ý hoặc đánh giá về tác dụng chăm sóc sức khỏe và hầu hết chúng chủ y-…◁ếu dựa vào thăm quan, tham quan và mua sắm. Chưa có nhiều dự án du lịch bảo tồn, phục hồi sức khỏe, thậm chí là du lịch chữa bệnh có thể thực sự lồng ghép được nét đặc trưng của văn hóa y t=△▷▽ế dân tộc địa phương và tài nguyên đặc trưng của vùng. Thị trường du lịch sức khỏe tổng thể tương đối đồng nhất. Năng lực.

 Để đạt được mục tiêu này, cần phải thúc đẩy sự phát triển tổng hợp của Sanqi và du lịch văn hóa và sức khỏe. Một loạt các diễn đàn, hội nghị và triển lãm về văn hóa sức khỏe y học cổ truyền Trung Quốc và khoa học công nghệ có thể phát triển toàn diện du lịch sức khỏe y học Trung Quốc. Thứ hai, cần phải thúc đẩy bán sản phẩm với các dịch vụ y tế. Tăng cường quảng bá và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sanqi, và khám phá sự tích hợp của văn hóa y tế và quản lý sức khỏe Mô hình bảo vệ sức khỏe Panax Notoginseng, sự phát triển của liệu pháp ăn kiêng bằng thuốc và sự phát triển của món quà sức khỏe Panax notoginseng. "

 [Chỉnh sửa: Ji Xiang]

đánh bài_Nắm bắt thị trường thúc đẩy tiêu thụ, thương hiệu mạnh Zeng Lipin nói về sự phát triển lành mạnh của ngành notoginseng Vân Nam Wenshan

(Hình ảnh và video bài viết này do người được phỏng vấn cung cấp) "Thực sự là một người phụ nữ tài sắc, mong em luôn hạnh phúc!" ... Những lời chúc phúc của cư dân mạng xuất phát từ trái tim. Có quá nhiều bình luận, Jie Ge và Xiaoxiao nhìn họ một lượt, nước mắt chảy dài trong vô thức. Cách đây không lâu, "đám cưới trên xe lăn" giữa Xiaoxiao và Jie Ge đã thu hút sự chú ý của hàng triệu cư dân mạng. Chủ đề "cô dâu và chú rể ngồi trên xe lăn và nhảy cùng nhau" xuất hiện trong lượt tìm kiếm hot trên Weibo trong ngày. Trên Douyin, chủ đề "đám cưới xe lăn" do các bên tạo ra đã được phát sóng hơn 100 triệu. Qianjiang Evening News phóng viên phỏng vấn các bên. Số phận và câu chuyện tuyệt vời của hai bạn trẻ có thể diễn tả bằng hai từ: cảm động và đẹp đẽ. Đồng hành cùng xe lăn cô dâu chú rể "Wedding March"

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='eggme'></tfoot>

   <i id='qa8m'><tr id='c8geu'><dt id='qgiw'><q id='00wc'><span id='imus8'><b id='402s'><form id='826wy'><ins id='02g0'></ins><ul id='lvzj'></ul><sub id='6a6ak'></sub></form><legend id='siy4'></legend><bdo id='sgma'><pre id='0mqi4'><center id='qkg8'></center></pre></bdo></b><th id='yequ'></th></span></q></dt></tr></i><div id='9xhn'><tfoot id='lEG2r'></tfoot><dl id='2q66e'><fieldset id='0aiu'></fieldset></dl></div>
   <legend id='26aPs'><style id='iwqi'><dir id='m8cge'><q id='oc0m'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>